Blog

Vijf aandachtspunten voor een PV-installatie op een bestaand plat dak.

Expertise
Nieuws
>
Vijf aandachtspunten voor een PV-installatie op een bestaand plat dak.
Geschreven door
Steven De Gryse
Accountmanager Industrie

Vanaf 1 juli 2025 verplicht de Vlaamse overheid alle bedrijven met een hoge elektriciteitsafname (> 1000 MWh) zonnepanelen te plaatsen op minstens 10% van hun totale dakoppervlakte Die oppervlakte wordt gradueel verhoogd naar 15% in 2030 en 20% in 2035. Voordat u halsoverkop een PV-installatie op uw dak plaatst, zijn er enkele aandachtspunten die u in acht dient te nemen. We raden steeds een grondige inspectie aan en mogelijk is een renovatie nodig om jarenlang te genieten van deze groene investering.

1. Controleer de staat van uw bestaand dak.

Het naleven van die nieuwe verplichting vraagt om een doordachte aanpak. “Het gaat niet op een PV-installateur te vragen de panelen op een bestaand dak te installeren zonder eerst even grondig naar het dak en de draagstructuur te kijken”, waarschuwt Steven De Gryse, accountmanager bij Tectum Group. “Het uitgangspunt is dat een dak nog in voldoende goede conditie moet zijn om 25 jaar lang probleemloos zonnepanelen te dragen. Het is dan ook zinvol om samen met een ervaren dakwerker het dak te inspecteren en na te gaan of de waterdichting nog in goede conditie is en of de isolatie geschikt is om extra gewicht op te plaatsen.”

2. Vermijd condensatievorming.

De bestaande isolatie moet voldoende druksterkte hebben en mag niet inzakken wanneer je over het dak wandelt. “Wanneer die druksterkte niet is aangepast aan de extra belasting van PV-panelen zijn er twee opties: ofwel vervangen we het isolatiepakket door een isolatie met aangepaste druksterkte, ofwel plaatsen we een bijkomende isolatielaag op de bestaande isolatie. In dat laatste geval zijn er enkele aandachtspunten. Zo hanteren wij de vuistregel dat de R-waarde van de nieuwe isolatie 1,5 keer zo groot dient te zijn als die van de bestaande isolatie om inwendige condensatievorming tegen te gaan. Dat is nefast voor de isolatiewaarde. Een verdere condensatieberekening kan hierover uitsluitsel geven. Bijkomend moet de gebouwstructuur het extra gewicht kunnen dragen. In sommige gevallen is het nodig dat een stabiliteitsingenieur dat onderzoekt”, licht Steven De Gryse toe.  

Wanneer het de bedoeling is de bestaande dakisolatie te behouden, is het goed dat je de dakwerker open en volledig informeert over eventuele problemen met het dak. “Een beperkte lekkage bijvoorbeeld kan al grote gevolgen hebben voor de isolatie. Met een gericht destructief onderzoek kunnen we die impact in beeld brengen. Wanneer na een insnijding blijkt dat de isolatie nat is, kunnen we bekijken om de isolatie gedeeltelijk of volledig te vervangen. We denken altijd mee in functie van het budget.”

3. Ga na of bestaande dakdichting behouden kan blijven.

Wanneer de isolatie behouden blijft, maar het wel zinvol is om vanuit energetisch oogpunt bijkomend te isoleren, kan het isolatiepakket vaak gewoon op de bestaande dakdichting aangebracht worden. “In het geval van kunststof waterdichtingen is het belangrijk het membraan spanningsvrij te maken door insnijdingen te maken in de hoeken met de dakopstand, of ze volledig te verwijderen. Het biedt het voordeel dat je kunt besparen op kosten voor de afbraak en het afvoeren van het materiaal” aldus Steven De Gryse.

Het bijkomend isoleren boven op de bestaande dakopbouw kan tegen de limieten van de dakopstand aanlopen. “In dergelijke gevallen kan het een optie zijn de dakopstand te verhogen. In 80% van de gevallen kunnen we dat al oplossen met een houten kader van 10 tot 30 cm. Daarbij zorgen we ook voor een gepaste afwerking aan de gevelzijde.  

4. Informeer over garantie, verzekering en stabiliteit.

Het is belangrijk een duidelijke garantieverantwoordelijkheid te hebben tussen de dakwerker en de PV-installateur. Vanuit die optiek is het aangewezen het dak na de renovatie op te leveren, eventueel na een waterdichtheidsproef, en pas daarna vrij te geven aan de plaatser van de zonnepanelen. “We adviseren altijd een rubberen mat aan te brengen tussen de ballast van de zonnepanelen en de dakdichting. Die helpt de druk beter te verdelen en eventuele bewegingen van de zonnepanelen op te vangen. We kunnen tijdens de dakrenovatie ook ankers voorzien in de dakdichting om de panelen op te monteren. Zo dijken we eventuele beschadiging door beweging van de installatie in. Voor eventuele doorvoeren komt de dakwerker tijdens het plaatsen van de PV-panelen terug langs om een correcte, waterdichte oplossing uit te werken.”

Voor het bezoek van de dakwerker is het zinvol te informeren bij de bedrijfsverzekeraar of hij bepaalde eisen stelt aan de dakdichting of -opbouw met het oog op de plaatsing van PV-panelen. Sommige verzekeraars verwachten bijvoorbeeld een brandwerende laag.  

Ook de visie van een stabiliteitsingenieur is waardevol om bij het uitwerken van een oplossing meteen vanuit de correcte informatie te vertrekken. Dat bespaart heel wat tijd en onaangename verrassingen.

Gerenoveerd industrieel plat dak met PV-installatie en collectieve valbeveiliging.
Quote icon in green
Steven De Gryse
Accountmanager Industrie

5. Doe beroep op gespecialiseerde teams.

De verplichting voor de PV-panelen geldt voor grootverbruikers. Dit zijn doorgaans grote bedrijven met activiteiten die niet zomaar onderbroken kunnen worden. “Tectum Group heeft ervaring met het werken in de meest uitdagende bedrijfsomgevingen, zoals de petrochemie, farmacie of productiebedrijven. We hebben eerder dakrenovaties uitvoerde voor Air Liquide, Boflex en Lamifil met het oog op de plaatsing van een PV-installatie. Verder zijn we momenteel bezig voor Orbix, Graco en Safran. We bekijken in die gevallen samen met de opdrachtgever wat nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren zonder impact op de bedrijfsactiviteiten. Dat kan betekenen dat we onze planning afstemmen op een periode van stilstand, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode. In andere gevallen werken we specifieke oplossingen uit om te werken zonder hinder voor het bedrijf. Dat kan door maatregelen te nemen om stofhinder te vermijden of om logistieke hinder door interactie te vermijden”, vertelt Steven De Gryse.

Veiligheid is prioriteit nummer één bij het werken op het dak. “Tijdens de voorbereiding bestuderen we welke persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen mogelijk en nodig zijn om veilig te werken. We beschikken ook over een VCA** en VCA-P erkenning om in de meest veeleisende sectoren te mogen werken.

Ook op het gebied van de duurzaamheidsverplichtingen denken we mee met onze opdrachtgevers. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor een afvalbeheerplan op maat van ieder project en registreren we de afvoer van de verschillende materialenstromen nauwgezet. Deze informatie en afvalattesten bezorgen we aan de klant. Kortom, we staan voor het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers”, besluit Steven De Gryse.

Heeft u plannen om het plat dak van uw industriële bedrijfsgebouwen te renoveren? Neem contact op met Steven De Gryse, accountmanager industrie, voor advies of een vrijblijvende offerte.

steven.degryse@tectumgroup.be | +32 470 95 16 57

No items found.
Nieuws
>
Vijf aandachtspunten voor een PV-installatie op een bestaand plat dak.

Vanaf 1 juli 2025 verplicht de Vlaamse overheid alle bedrijven met een hoge elektriciteitsafname (> 1000 MWh) zonnepanelen te plaatsen op minstens 10% van hun totale dakoppervlakte Die oppervlakte wordt gradueel verhoogd naar 15% in 2030 en 20% in 2035. Voordat u halsoverkop een PV-installatie op uw dak plaatst, zijn er enkele aandachtspunten die u in acht dient te nemen. We raden steeds een grondige inspectie aan en mogelijk is een renovatie nodig om jarenlang te genieten van deze groene investering.

1. Controleer de staat van uw bestaand dak.

Het naleven van die nieuwe verplichting vraagt om een doordachte aanpak. “Het gaat niet op een PV-installateur te vragen de panelen op een bestaand dak te installeren zonder eerst even grondig naar het dak en de draagstructuur te kijken”, waarschuwt Steven De Gryse, accountmanager bij Tectum Group. “Het uitgangspunt is dat een dak nog in voldoende goede conditie moet zijn om 25 jaar lang probleemloos zonnepanelen te dragen. Het is dan ook zinvol om samen met een ervaren dakwerker het dak te inspecteren en na te gaan of de waterdichting nog in goede conditie is en of de isolatie geschikt is om extra gewicht op te plaatsen.”

2. Vermijd condensatievorming.

De bestaande isolatie moet voldoende druksterkte hebben en mag niet inzakken wanneer je over het dak wandelt. “Wanneer die druksterkte niet is aangepast aan de extra belasting van PV-panelen zijn er twee opties: ofwel vervangen we het isolatiepakket door een isolatie met aangepaste druksterkte, ofwel plaatsen we een bijkomende isolatielaag op de bestaande isolatie. In dat laatste geval zijn er enkele aandachtspunten. Zo hanteren wij de vuistregel dat de R-waarde van de nieuwe isolatie 1,5 keer zo groot dient te zijn als die van de bestaande isolatie om inwendige condensatievorming tegen te gaan. Dat is nefast voor de isolatiewaarde. Een verdere condensatieberekening kan hierover uitsluitsel geven. Bijkomend moet de gebouwstructuur het extra gewicht kunnen dragen. In sommige gevallen is het nodig dat een stabiliteitsingenieur dat onderzoekt”, licht Steven De Gryse toe.  

Wanneer het de bedoeling is de bestaande dakisolatie te behouden, is het goed dat je de dakwerker open en volledig informeert over eventuele problemen met het dak. “Een beperkte lekkage bijvoorbeeld kan al grote gevolgen hebben voor de isolatie. Met een gericht destructief onderzoek kunnen we die impact in beeld brengen. Wanneer na een insnijding blijkt dat de isolatie nat is, kunnen we bekijken om de isolatie gedeeltelijk of volledig te vervangen. We denken altijd mee in functie van het budget.”

3. Ga na of bestaande dakdichting behouden kan blijven.

Wanneer de isolatie behouden blijft, maar het wel zinvol is om vanuit energetisch oogpunt bijkomend te isoleren, kan het isolatiepakket vaak gewoon op de bestaande dakdichting aangebracht worden. “In het geval van kunststof waterdichtingen is het belangrijk het membraan spanningsvrij te maken door insnijdingen te maken in de hoeken met de dakopstand, of ze volledig te verwijderen. Het biedt het voordeel dat je kunt besparen op kosten voor de afbraak en het afvoeren van het materiaal” aldus Steven De Gryse.

Het bijkomend isoleren boven op de bestaande dakopbouw kan tegen de limieten van de dakopstand aanlopen. “In dergelijke gevallen kan het een optie zijn de dakopstand te verhogen. In 80% van de gevallen kunnen we dat al oplossen met een houten kader van 10 tot 30 cm. Daarbij zorgen we ook voor een gepaste afwerking aan de gevelzijde.  

4. Informeer over garantie, verzekering en stabiliteit.

Het is belangrijk een duidelijke garantieverantwoordelijkheid te hebben tussen de dakwerker en de PV-installateur. Vanuit die optiek is het aangewezen het dak na de renovatie op te leveren, eventueel na een waterdichtheidsproef, en pas daarna vrij te geven aan de plaatser van de zonnepanelen. “We adviseren altijd een rubberen mat aan te brengen tussen de ballast van de zonnepanelen en de dakdichting. Die helpt de druk beter te verdelen en eventuele bewegingen van de zonnepanelen op te vangen. We kunnen tijdens de dakrenovatie ook ankers voorzien in de dakdichting om de panelen op te monteren. Zo dijken we eventuele beschadiging door beweging van de installatie in. Voor eventuele doorvoeren komt de dakwerker tijdens het plaatsen van de PV-panelen terug langs om een correcte, waterdichte oplossing uit te werken.”

Voor het bezoek van de dakwerker is het zinvol te informeren bij de bedrijfsverzekeraar of hij bepaalde eisen stelt aan de dakdichting of -opbouw met het oog op de plaatsing van PV-panelen. Sommige verzekeraars verwachten bijvoorbeeld een brandwerende laag.  

Ook de visie van een stabiliteitsingenieur is waardevol om bij het uitwerken van een oplossing meteen vanuit de correcte informatie te vertrekken. Dat bespaart heel wat tijd en onaangename verrassingen.

Gerenoveerd industrieel plat dak met PV-installatie en collectieve valbeveiliging.

5. Doe beroep op gespecialiseerde teams.

De verplichting voor de PV-panelen geldt voor grootverbruikers. Dit zijn doorgaans grote bedrijven met activiteiten die niet zomaar onderbroken kunnen worden. “Tectum Group heeft ervaring met het werken in de meest uitdagende bedrijfsomgevingen, zoals de petrochemie, farmacie of productiebedrijven. We hebben eerder dakrenovaties uitvoerde voor Air Liquide, Boflex en Lamifil met het oog op de plaatsing van een PV-installatie. Verder zijn we momenteel bezig voor Orbix, Graco en Safran. We bekijken in die gevallen samen met de opdrachtgever wat nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren zonder impact op de bedrijfsactiviteiten. Dat kan betekenen dat we onze planning afstemmen op een periode van stilstand, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode. In andere gevallen werken we specifieke oplossingen uit om te werken zonder hinder voor het bedrijf. Dat kan door maatregelen te nemen om stofhinder te vermijden of om logistieke hinder door interactie te vermijden”, vertelt Steven De Gryse.

Veiligheid is prioriteit nummer één bij het werken op het dak. “Tijdens de voorbereiding bestuderen we welke persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen mogelijk en nodig zijn om veilig te werken. We beschikken ook over een VCA** en VCA-P erkenning om in de meest veeleisende sectoren te mogen werken.

Ook op het gebied van de duurzaamheidsverplichtingen denken we mee met onze opdrachtgevers. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor een afvalbeheerplan op maat van ieder project en registreren we de afvoer van de verschillende materialenstromen nauwgezet. Deze informatie en afvalattesten bezorgen we aan de klant. Kortom, we staan voor het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers”, besluit Steven De Gryse.

Heeft u plannen om het plat dak van uw industriële bedrijfsgebouwen te renoveren? Neem contact op met Steven De Gryse, accountmanager industrie, voor advies of een vrijblijvende offerte.

steven.degryse@tectumgroup.be | +32 470 95 16 57

Nieuws
>
Vijf aandachtspunten voor een PV-installatie op een bestaand plat dak.

Vanaf 1 juli 2025 verplicht de Vlaamse overheid alle bedrijven met een hoge elektriciteitsafname (> 1000 MWh) zonnepanelen te plaatsen op minstens 10% van hun totale dakoppervlakte Die oppervlakte wordt gradueel verhoogd naar 15% in 2030 en 20% in 2035. Voordat u halsoverkop een PV-installatie op uw dak plaatst, zijn er enkele aandachtspunten die u in acht dient te nemen. We raden steeds een grondige inspectie aan en mogelijk is een renovatie nodig om jarenlang te genieten van deze groene investering.

1. Controleer de staat van uw bestaand dak.

Het naleven van die nieuwe verplichting vraagt om een doordachte aanpak. “Het gaat niet op een PV-installateur te vragen de panelen op een bestaand dak te installeren zonder eerst even grondig naar het dak en de draagstructuur te kijken”, waarschuwt Steven De Gryse, accountmanager bij Tectum Group. “Het uitgangspunt is dat een dak nog in voldoende goede conditie moet zijn om 25 jaar lang probleemloos zonnepanelen te dragen. Het is dan ook zinvol om samen met een ervaren dakwerker het dak te inspecteren en na te gaan of de waterdichting nog in goede conditie is en of de isolatie geschikt is om extra gewicht op te plaatsen.”

2. Vermijd condensatievorming.

De bestaande isolatie moet voldoende druksterkte hebben en mag niet inzakken wanneer je over het dak wandelt. “Wanneer die druksterkte niet is aangepast aan de extra belasting van PV-panelen zijn er twee opties: ofwel vervangen we het isolatiepakket door een isolatie met aangepaste druksterkte, ofwel plaatsen we een bijkomende isolatielaag op de bestaande isolatie. In dat laatste geval zijn er enkele aandachtspunten. Zo hanteren wij de vuistregel dat de R-waarde van de nieuwe isolatie 1,5 keer zo groot dient te zijn als die van de bestaande isolatie om inwendige condensatievorming tegen te gaan. Dat is nefast voor de isolatiewaarde. Een verdere condensatieberekening kan hierover uitsluitsel geven. Bijkomend moet de gebouwstructuur het extra gewicht kunnen dragen. In sommige gevallen is het nodig dat een stabiliteitsingenieur dat onderzoekt”, licht Steven De Gryse toe.  

Wanneer het de bedoeling is de bestaande dakisolatie te behouden, is het goed dat je de dakwerker open en volledig informeert over eventuele problemen met het dak. “Een beperkte lekkage bijvoorbeeld kan al grote gevolgen hebben voor de isolatie. Met een gericht destructief onderzoek kunnen we die impact in beeld brengen. Wanneer na een insnijding blijkt dat de isolatie nat is, kunnen we bekijken om de isolatie gedeeltelijk of volledig te vervangen. We denken altijd mee in functie van het budget.”

Quote icon in green
Steven De Gryse
Accountmanager Industrie

Tectum Group nieuws en inzichten

Arrow icon to the right in blue
Expertise
July 12, 2024

Tectum Group werkt mee aan werf van de eeuw

Read more

Events
June 28, 2024

Tectum Vélo 2024

Read more

Expertise
June 27, 2024

Vijf aandachtspunten voor een PV-installatie op een bestaand plat dak.

Read more

Expertise
April 30, 2024

Het groendak als luchtverbeteraar

Read more

Expertise
April 30, 2024

De rol van VME’s in de transitie naar duurzaamheid

Read more

Expertise
April 30, 2024

Dak- en gevelrenovatie: Een gezonde woning in een gezonde bouwschil

Read more

Expertise
June 5, 2024

Renolution premies lopen op tot 90% van de renovatiekost

Overdreven of noodzakelijk?

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Een blik achter de schermen bij de opleiding dakwerker

Read more

Nieuws
April 30, 2024

BossCover EPDM bevestigd kwaliteit

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group genomineerd voor Innovatie Award 2023

Read more

Expertise
April 30, 2024

Klimaatdak tilt plat dak naar veelzijdige hoogte

Read more

Verhalen
April 30, 2024

30 jaar dienst voor Wasiel Szlapak

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Nieuwe werkomgeving voor de collega’s van SIX by Tectum

Read more

Expertise
April 30, 2024

Werken op hoogte: collectieve vs persoonlijke beveiliging

Read more

Nieuws
April 30, 2024

CPE Nederland verstevigt marktpositie met overname Altena Dakspecialiteiten

Read more

Expertise
April 30, 2024

Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group recycleert EPDM-snijresten en maakt er daktegels van

Read more

Expertise
April 30, 2024

Worden permanente balustrades de nieuwe standaard in valbeveiliging?

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Milieuvriendelijke waterkoelers voor Tectum Group

Read more

Expertise
April 30, 2024

Stielkennis als handelsmerk voor ambachtelijk dakwerk

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group neemt dakdekker DSB over

Read more

Expertise
April 30, 2024

Aluminium maatwerkbalustrades imiteren staallook

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Tectummer Bert Herssens

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Tectummer Kingsley Madu

Read more

Events
April 30, 2024

Grote belangstelling voor debat over circulaire platte daken.

Bijna 40% van de wereldwijde CO²-uitstoot wordt uitgestoten door de bouwsector. Hoog tijd om het roer om te gooien. Met een debat over circulariteit en circulaire platte daken draagt Tectum Group zijn steentje hieraan bij. Herbekijk het volledige debat.

Read more

Expertise
April 30, 2024

Mechanische bevestiging is de toekomst van geventileerde gevelbekleding

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group realiseert wereldprimeur met het eerste circulaire plat dak

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group leidt dakdekkers helemaal zelf op

SERV-rapport bevestigt wat we al wisten

Read more

Expertise
April 30, 2024

Hoe doordacht water bufferen op een blauw dak?

Read more

Expertise
April 30, 2024

PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group verwelkomt SIX Dak & Gevel

Read more