Blog

PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak

Expertise
Nieuws
>
PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak
Written by
Sven Devlieghere
Business Unit Manager - Tectum Plus

Sommige steden en gemeenten verplichten de aanleg van een extensief groendak op nieuwe platte daken. Daarmee beogen ze een tijdelijke waterbuffer op de daken die helpt overbelasting van het rioleringsnet te voorkomen tijdens hevige regenbuien. Al zijn de andere voordelen van een extensief groendak, zoals een betere thermische en akoestische isolatie, een verhoogde biodiversiteit en betere bescherming van de dakdichting ook mooi meegenomen. Dergelijke troeven voelt de opdrachtgever of gebruiker niet altijd rechtstreeks. Met een intensief groendak verruimen de troeven van de daktuin naar actieve gebruikstoepassingen, zoals een dakterras, een gazon, een petanquebaan, … of een ruimere plantenkeuze met plantenbakken, struiken of zelfs bomen.

“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om het onderscheid tussen een extensief en intensief groendak te begrijpen of te onthouden. Een trucje: link het aan het nodige onderhoud. Een intensief groendak vraagt intensief onderhoud, een extensief dak niet. Dat betekent wel niet dat het geen onderhoud nodig heeft. Geen enkel groendak is onderhoudsvrij,” vertelt Philip Bruon, product manager bij Tectum Group.

Opgelet, hoge belastingen

Niet alleen op onderhoudsvlak is de kennis van groendaken nog beperkt. In de dagelijkse praktijk van Tectum Group ziet projectmanager Sven Devlieghere dat groendak en dakopbouw in het ontwerp nog apart worden bekeken.

“De twee zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het type groendak heeft immers een invloed op de totale belasting en dat heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de stabiliteit en de opbouw van het dakpakket. Het BUtgb stelt andere eisen aan een groendak met extensieve begroeiing dan aan een dak met intensieve vegetatie. Voor een extensief groendak mogen isolatiematerialen met een samendrukbaarheidsklasse P3 of P4 toegepast worden. Voor een intensieve begroeiing geldt de aanbeveling enkel isolatiematerialen met een samendrukbaarheidsklasse P4 te gebruiken. Dat is niet onlogisch, want de belasting bij een intensieve daktuin kan oplopen tot 600 à 700 kg/m². Zeker wanneer er grotere planten in het ontwerp zitten, krijg je plaatselijk hoge belastingen. PIR-isolatie is met zijn samendrukbaarheidsklasse P3 niet bestand tegen dergelijke gewichten.”

Quote icon in green

De voorschrijvers zijn nog niet voldoende thuis in de problematiek.

Sven Devlieghere
Business Unit Manager - Tectum Plus

Noodgedwongen downsizen

Niet alleen PIR, ook andere gangbare dakisolatiematerialen zoals de minerale wollen zijn niet te verzoenen met de zware belasting van een intensief groendak. “Eigenlijk lenen alleen cellenglas, XPS en bepaalde types EPS zich voor deze toepassing. Bij XPS wil ik dan ook nog de kanttekening maken dat het enkel toegepast kan worden bij een omkeerdak (koud dak),” zegt Sven Devlieghere.

Cellenglas en EPS zijn vanuit technisch oogpunt dus de enige aan te bevelen isolatie-oplossingen in een warmdak. Toch zien we in lastenboeken nog vaak PIR en de alugecacheerde PIR-variant voorgeschreven staan.

"Het gebeurt dus wel eens dat we een dakopbouw met PIR-isolatie hebben waarop een intensieve daktuin voorzien is. Dan is de ontwerper genoodzaakt zijn daktuinontwerp aan te passen om binnen de toegestane belasting te blijven. Zo wordt een intensief groendak een extensieve variant en blijft er maar weinig meer over van de goedbedoelde intenties uit de ontwerpfase. Vanuit Tectum Group denken we graag mee om tot een technisch correcte en performante beschrijving in het lastenboek te komen. Dat is niet onbelangrijk aangezien de architect toch 10 jaar medeverantwoordelijk blijft voor het eindresultaat.”

Ook in de uitvoeringsfase is de dakspecialist graag een betrouwbare partner. Tectum Group heeft expertise in de verschillende onderdelen van extensieve groendaken: van de waterdichting tot en met de beplanting. “Dat is een ontzorgende factor voor de opdrachtgever. We stellen vast dat in geval van schade vaak discussies ontstaan tussen de dakwerker en de plaatser van het groendak. Met het totaalpakket dat we aanbieden, vermijden we die discussie aangezien de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft voor de dakdichting en -afwerking.”


No items found.
Nieuws
>
PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak

Sommige steden en gemeenten verplichten de aanleg van een extensief groendak op nieuwe platte daken. Daarmee beogen ze een tijdelijke waterbuffer op de daken die helpt overbelasting van het rioleringsnet te voorkomen tijdens hevige regenbuien. Al zijn de andere voordelen van een extensief groendak, zoals een betere thermische en akoestische isolatie, een verhoogde biodiversiteit en betere bescherming van de dakdichting ook mooi meegenomen. Dergelijke troeven voelt de opdrachtgever of gebruiker niet altijd rechtstreeks. Met een intensief groendak verruimen de troeven van de daktuin naar actieve gebruikstoepassingen, zoals een dakterras, een gazon, een petanquebaan, … of een ruimere plantenkeuze met plantenbakken, struiken of zelfs bomen.

“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om het onderscheid tussen een extensief en intensief groendak te begrijpen of te onthouden. Een trucje: link het aan het nodige onderhoud. Een intensief groendak vraagt intensief onderhoud, een extensief dak niet. Dat betekent wel niet dat het geen onderhoud nodig heeft. Geen enkel groendak is onderhoudsvrij,” vertelt Philip Bruon, product manager bij Tectum Group.

Opgelet, hoge belastingen

Niet alleen op onderhoudsvlak is de kennis van groendaken nog beperkt. In de dagelijkse praktijk van Tectum Group ziet projectmanager Sven Devlieghere dat groendak en dakopbouw in het ontwerp nog apart worden bekeken.

“De twee zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het type groendak heeft immers een invloed op de totale belasting en dat heeft onvermijdelijk zijn weerslag op de stabiliteit en de opbouw van het dakpakket. Het BUtgb stelt andere eisen aan een groendak met extensieve begroeiing dan aan een dak met intensieve vegetatie. Voor een extensief groendak mogen isolatiematerialen met een samendrukbaarheidsklasse P3 of P4 toegepast worden. Voor een intensieve begroeiing geldt de aanbeveling enkel isolatiematerialen met een samendrukbaarheidsklasse P4 te gebruiken. Dat is niet onlogisch, want de belasting bij een intensieve daktuin kan oplopen tot 600 à 700 kg/m². Zeker wanneer er grotere planten in het ontwerp zitten, krijg je plaatselijk hoge belastingen. PIR-isolatie is met zijn samendrukbaarheidsklasse P3 niet bestand tegen dergelijke gewichten.”

Noodgedwongen downsizen

Niet alleen PIR, ook andere gangbare dakisolatiematerialen zoals de minerale wollen zijn niet te verzoenen met de zware belasting van een intensief groendak. “Eigenlijk lenen alleen cellenglas, XPS en bepaalde types EPS zich voor deze toepassing. Bij XPS wil ik dan ook nog de kanttekening maken dat het enkel toegepast kan worden bij een omkeerdak (koud dak),” zegt Sven Devlieghere.

Cellenglas en EPS zijn vanuit technisch oogpunt dus de enige aan te bevelen isolatie-oplossingen in een warmdak. Toch zien we in lastenboeken nog vaak PIR en de alugecacheerde PIR-variant voorgeschreven staan.

"Het gebeurt dus wel eens dat we een dakopbouw met PIR-isolatie hebben waarop een intensieve daktuin voorzien is. Dan is de ontwerper genoodzaakt zijn daktuinontwerp aan te passen om binnen de toegestane belasting te blijven. Zo wordt een intensief groendak een extensieve variant en blijft er maar weinig meer over van de goedbedoelde intenties uit de ontwerpfase. Vanuit Tectum Group denken we graag mee om tot een technisch correcte en performante beschrijving in het lastenboek te komen. Dat is niet onbelangrijk aangezien de architect toch 10 jaar medeverantwoordelijk blijft voor het eindresultaat.”

Ook in de uitvoeringsfase is de dakspecialist graag een betrouwbare partner. Tectum Group heeft expertise in de verschillende onderdelen van extensieve groendaken: van de waterdichting tot en met de beplanting. “Dat is een ontzorgende factor voor de opdrachtgever. We stellen vast dat in geval van schade vaak discussies ontstaan tussen de dakwerker en de plaatser van het groendak. Met het totaalpakket dat we aanbieden, vermijden we die discussie aangezien de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft voor de dakdichting en -afwerking.”


Nieuws
>
PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak

Sommige steden en gemeenten verplichten de aanleg van een extensief groendak op nieuwe platte daken. Daarmee beogen ze een tijdelijke waterbuffer op de daken die helpt overbelasting van het rioleringsnet te voorkomen tijdens hevige regenbuien. Al zijn de andere voordelen van een extensief groendak, zoals een betere thermische en akoestische isolatie, een verhoogde biodiversiteit en betere bescherming van de dakdichting ook mooi meegenomen. Dergelijke troeven voelt de opdrachtgever of gebruiker niet altijd rechtstreeks. Met een intensief groendak verruimen de troeven van de daktuin naar actieve gebruikstoepassingen, zoals een dakterras, een gazon, een petanquebaan, … of een ruimere plantenkeuze met plantenbakken, struiken of zelfs bomen.

“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om het onderscheid tussen een extensief en intensief groendak te begrijpen of te onthouden. Een trucje: link het aan het nodige onderhoud. Een intensief groendak vraagt intensief onderhoud, een extensief dak niet. Dat betekent wel niet dat het geen onderhoud nodig heeft. Geen enkel groendak is onderhoudsvrij,” vertelt Philip Bruon, product manager bij Tectum Group.

Quote icon in green

De voorschrijvers zijn nog niet voldoende thuis in de problematiek.

Sven Devlieghere
Business Unit Manager - Tectum Plus
March 21, 2023

Explore more projects