Blog

Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak

Expertise
Nieuws
>
Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak
Geschreven door
Roger Vandeweyer
Business Unit Manager Tectum Roofcomfort

Het dak is de vijfde gevel van een gebouw. Het beschermt de gebruikers en inboedel van het pand tegen de weersinvloeden en ander onheil van buitenaf. Wie investeert in een plat dak verwacht voor lange tijd gemoedsrust. Dat laat je best niet alleen afhangen van een goede materiaalkeuze en een kwalitatieve uitvoering. Een periodiek onderhoud is van belang zodat het bouwwerk gedurende zijn volledige levensduur al zijn voorziene functies kan blijven vervullen. Bovendien biedt het de garantie op een langere levensduur van de dakdichting.

Bekijk ook deze referentie over dakonderhoud.
Download onze white paper met 6 tips voor een plat dak in topconditie.

Er zijn enkele factoren die de levensduur van een plat dak gunstig beïnvloeden. “Alles begint bij een doordacht ontwerp, de keuze voor kwalitatieve materialen en een kwalitatieve uitvoering. Aandacht voor de detaillering in het ontwerp helpt problemen voorkomen. Vermijd bijvoorbeeld details in goten. Ontwerp ook onderhoudsvriendelijk zodat het dak veilig betreden kan worden en het onderhoud op een veilige manier kan gebeuren. Plaats bijvoorbeeld geen PV-panelen tot aan de dakranden. Lees meer over veiligheid op het dak in het blogartikel over valbeveiliging.

Op vlak van materiaalkeuze is het in de platte dakensector gebruikelijk te kiezen voor materialen met een gebruiksgeschiktheidsattest (ATG). Dit geeft je de zekerheid dat het materiaal door externe partijen getest en goedgekeurd is voor de beoogde toepassing. De correcte dakopbouw staat beschreven in de Technische Voorlichting 280. De detailleringen moeten van bij de opvatting goed worden uitgedacht om improvisaties op de bouwplaats te vermijden (zie TV 244). Wanneer de uitvoering nadien met zorg wordt uitgevoerd, hierbij vormen de naadverbindingen een belangrijk aandachtspunt, dan heb je een goed vertrekpunt voor een lange levensduur“, stelt Eddy Mahieu, afdelingshoofd technisch advies en animator van het TC Dichtingswerken bij Buildwise.

Verstopte dakafvoer

Vervuiling en ouderdomsverschijnselen

Eenmaal geplaatst, worden de materialen blootgesteld aan de omgevingsfactoren: Uv-straling, temperatuurverschillen, de impact van vocht, ijs, vervuiling. Het ene materiaal is daar al gevoeliger aan dan het andere. “De oudere PVC-daken zijn daar een goed voorbeeld van. Na verloop van tijd treden de weekmakers uit het materiaal. Hierdoor ontstaat er krimp in de afdichtingsbanen en komt er zoveel spankracht op de delen waar geen grindballast is - zoals de opkanten - waardoor de PVC-afdichting zich kan lostrekken van de muur en/of de waterafvoer en uit de afvoerleidingen worden getrokken. Dit zijn de kwetsbare delen die tijdens het onderhoud extra aandacht verdienen bij de oudere PVC-daken," vertelt Roger Vandeweyer bij Tectum Roofcomfort.

Afvoeren en muuraansluitingen zijn kwetsbare delen die extra aandacht verdienen tijdens het onderhoud.

“Elk materiaal heeft zijn specifieke levensduur. Een product dat op papier een minder lange levensduur heeft, zal ook sneller slijtage vertonen. Dat is een aandachtspunt bij de keuze tijdens de ontwerpfase. In functie van de dakopbouw en het gebruik zijn er bepaalde risico’s. Er is een verschil tussen een gebruiksdak waar je dagelijks over loopt en een onbenut dak”, pikt Yves Rosier van Tectum Group in.

BossCover XL-daktegels, gemaakt van gerecycleerd EPDM

De eerste problemen die zich kunnen voordoen, zijn verstoppingen als gevolg van gevallen bladeren en takken. “Ze hopen samen ter plaatse van de afvoeren en verhinderen zo de vlotte afvoer van regen- of smeltwater. Bij het vrijmaken van de verstoppingen, kan dit leiden tot een grote waterdruk op de afvoerbuis, waardoor die kan losspringen. Een ander fenomeen is het membraan dat na verloop van tijd krimpt. Hierdoor wordt de baan korter en beginnen de kopse naden in te snoeren. Na verloop van tijd kan er ook blaasvorming ontstaan in de goten. Kitvoegen vragen extra aandacht omdat deze geregeld moeten vernieuwd worden. Verder kan een verticale waterdichting loskomen en gaan doorhangen. Op die plaatsen kan water zich een weg banen tussen de tweelaagse dakdichting of tussen de waterdichting en het dampscherm. Tot slot is er ook nog traditionele beschadiging op paden naar dakinstallaties, zoals scheuren of perforaties”, vertelt Roger Vandeweyer. Dit laatste kan makkelijk verholpen worden door het plaatsen van daktegels. (zie foto boven)

Gevolgschade beperken

Om te vermijden dat dergelijke gebreken voor grote problemen zorgen, is het raadzaam het dak frequent te inspecteren. Dat is de essentie van een periodiek onderhoud van een plat dak. “Hoeveel te sneller een gebrek wordt opgemerkt, des te kleiner de gevolgschade blijft. En dat kan wanneer je minstens tweemaal per jaar het dak inspecteert,” licht Yves Rosier toe. Daarnaast wordt het risico op ongevallen ook beperkt door losliggend afval te verwijderen of losliggende dekstenen tijdig te herstellen.

“Het gaat om meer dan het vermijden van de grote problemen”, vervolgt Eddy Mahieu. “Tegenwoordig zie je almaar vaker witte of reflecterende afdichting op platte daken. Om effectief te zijn, vraagt die een periodieke reiniging. Hetzelfde geldt wanneer het regenwater wordt gerecupereerd. Met een onderhoud vermijd je dat de filters en regenwaterput te snel vervuild geraken. Een recente en noodzakelijke evolutie is de recyclage of het circulaire hergebruik van de dakdichting. Om die kansen op het einde van de levensduur gaaf te houden, is een geregeld onderhoud en reiniging van het dak van groot belang. Sommige fabrikanten garanderen pas de terugname van hun dakdichting wanneer de eigenaar kan aantonen dat het dak periodiek onderhouden werd. Het meest duurzame plat dak is overigens dat met de langste levensduur. Daartoe is onderhoud cruciaal.”

Het meest duurzame plat dak is een dak met de langste levensduur.

De TV280 adviseert tweemaal per jaar het dak te reinigen en één keer per jaar een visuele inspectie na zo’n reinigingsbeurt. “Al vraagt dat ook een beetje gezond verstand. De ligging van het gebouw (bosrijke omgeving), de leeftijd en staat van het dak kunnen al eens om een intensievere aanpak vragen”, oppert Roger Vandeweyer.

Het afdichtingstype speelt ook een rol volgens Eddy Mahieu: “Een dakafdichting met leischilfers of granulaten vraagt wat meer aandacht tijdens het eerste levensjaar. De leischilfers of granulaten worden bij fabricatie in overmaat aangebracht, kunnen loskomen en drijven of waaien dan naar de afvoerpunten. Daarnaast is het ook aan te raden om na extreme weersomstandigheden, zoals een voor- of najaarsstorm, de toestand van het dak of de ballastlagen te controleren”

Na extreme weersomstandigheden is het raadzaam om de toestand van het dak te controleren.

Zo’n inspectie en onderhoud gebeuren in de regel fysiek. Soms kunnen geavanceerde technologieën wel helpen om lekken op te sporen. Denk dan aan een thermografie of het inbouwen van sensoren om lekken heel snel te detecteren of een te hoge sneeuwbelasting te signaleren.

Vandaag benutten we onze platte daken almaar meer als extra buitenruimte, zoals een groendak of dakterras. “De keerzijde hiervan is dat de dakdichting niet meer gemakkelijk bereikbaar is voor onderhoud. In dergelijke gevallen vertrekken we van de plannen om de plaatsen waar de waterafvoer zit te detecteren. Die zijn bij dergelijke daken nog belangrijker om goed te inspecteren. In het beste geval zijn die punten nog bereikbaar voor inspectie.

Quote icon in green

De essentie van periodiek onderhoud van een plat dak, is vermijden dat kleine gebreken voor grote problemen zorgen.

Roger Vandeweyer
Business Unit Manager Tectum Roofcomfort

Onderhoudsplicht?

Laat ons eerlijk zijn, weinig gebouweigenaars of gebouwbeheerders trekken tweemaal per jaar het dak op om het te inspecteren. Nochtans word je als goede huisvader wel verondersteld die taak op te nemen of die taak via een onderhoudscontract toe te vertrouwen aan een partner. Anders kan dat zich tegen je keren. "Een aannemer moet standaard 10 jaar garantie bieden op de uitgevoerde werken. Maar wanneer hij kan aantonen dat een probleem met de dakdichting te wijten is aan een gebrekkig onderhoud, dan heeft de aannemer juridisch wel een grond om zich te onttrekken van zijn verplichtingen binnen de 10-jarige aansprakelijkheid. Ook de verzekering kan in dergelijke gevallen de geldkraan dichtdraaien."

Wie wel een onderhoudscontract heeft, doet er goed aan de onderhoudspartner te informeren over eventuele afwijkingen die hij binnen vaststelt, bijvoorbeeld vochtplekken na een fikse regenbui.

Hoe verloopt een periodiek onderhoud?

 Een constante en ook eerste stap tijdens een onderhoudsbeurt is een controle van de dakafvoeren om een vlotte doorgang van regen- en smeltwater te verzekeren. Dat is niet alleen van belang in de herfst. In het voorjaar zijn er de stuifmeelvormers die van alles laten vallen. Daarnaast worden detailleringen zoals naden visueel nagekeken. Het gaat dan specifiek om de aansluiting van het dakrandprofiel, kabeldoorvoeren, leidingen, verschoven ballastlagen, ...

Een doorsnee onderhoud gebeurt door een team van arbeiders, uitgerust met borstels, scheppen, aftrekkers, … om alle mogelijke vervuiling te kunnen verwijderen en een technische inspectie uit te voeren. Op verzoek is ook een meer doorgedreven technische controle mogelijk. Daarbij worden alle aansluitingsdetails geïnspecteerd, vertrekkende van de TV280 en de TV244 als leidraad.

Contacteer onze collega's van Tectum Roofcomfort op +32 2 253 11 53 of info@tectumroofcomfort.be en vraag uw periodiek dakonderhoud aan.

Lees hier waarom Tarkett in Dendermonde al 5 jaar kiest voor periodiek dakonderhoud.

No items found.
Nieuws
>
Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak

Het dak is de vijfde gevel van een gebouw. Het beschermt de gebruikers en inboedel van het pand tegen de weersinvloeden en ander onheil van buitenaf. Wie investeert in een plat dak verwacht voor lange tijd gemoedsrust. Dat laat je best niet alleen afhangen van een goede materiaalkeuze en een kwalitatieve uitvoering. Een periodiek onderhoud is van belang zodat het bouwwerk gedurende zijn volledige levensduur al zijn voorziene functies kan blijven vervullen. Bovendien biedt het de garantie op een langere levensduur van de dakdichting.

Bekijk ook deze referentie over dakonderhoud.
Download onze white paper met 6 tips voor een plat dak in topconditie.

Er zijn enkele factoren die de levensduur van een plat dak gunstig beïnvloeden. “Alles begint bij een doordacht ontwerp, de keuze voor kwalitatieve materialen en een kwalitatieve uitvoering. Aandacht voor de detaillering in het ontwerp helpt problemen voorkomen. Vermijd bijvoorbeeld details in goten. Ontwerp ook onderhoudsvriendelijk zodat het dak veilig betreden kan worden en het onderhoud op een veilige manier kan gebeuren. Plaats bijvoorbeeld geen PV-panelen tot aan de dakranden. Lees meer over veiligheid op het dak in het blogartikel over valbeveiliging.

Op vlak van materiaalkeuze is het in de platte dakensector gebruikelijk te kiezen voor materialen met een gebruiksgeschiktheidsattest (ATG). Dit geeft je de zekerheid dat het materiaal door externe partijen getest en goedgekeurd is voor de beoogde toepassing. De correcte dakopbouw staat beschreven in de Technische Voorlichting 280. De detailleringen moeten van bij de opvatting goed worden uitgedacht om improvisaties op de bouwplaats te vermijden (zie TV 244). Wanneer de uitvoering nadien met zorg wordt uitgevoerd, hierbij vormen de naadverbindingen een belangrijk aandachtspunt, dan heb je een goed vertrekpunt voor een lange levensduur“, stelt Eddy Mahieu, afdelingshoofd technisch advies en animator van het TC Dichtingswerken bij Buildwise.

Verstopte dakafvoer

Vervuiling en ouderdomsverschijnselen

Eenmaal geplaatst, worden de materialen blootgesteld aan de omgevingsfactoren: Uv-straling, temperatuurverschillen, de impact van vocht, ijs, vervuiling. Het ene materiaal is daar al gevoeliger aan dan het andere. “De oudere PVC-daken zijn daar een goed voorbeeld van. Na verloop van tijd treden de weekmakers uit het materiaal. Hierdoor ontstaat er krimp in de afdichtingsbanen en komt er zoveel spankracht op de delen waar geen grindballast is - zoals de opkanten - waardoor de PVC-afdichting zich kan lostrekken van de muur en/of de waterafvoer en uit de afvoerleidingen worden getrokken. Dit zijn de kwetsbare delen die tijdens het onderhoud extra aandacht verdienen bij de oudere PVC-daken," vertelt Roger Vandeweyer bij Tectum Roofcomfort.

Afvoeren en muuraansluitingen zijn kwetsbare delen die extra aandacht verdienen tijdens het onderhoud.

“Elk materiaal heeft zijn specifieke levensduur. Een product dat op papier een minder lange levensduur heeft, zal ook sneller slijtage vertonen. Dat is een aandachtspunt bij de keuze tijdens de ontwerpfase. In functie van de dakopbouw en het gebruik zijn er bepaalde risico’s. Er is een verschil tussen een gebruiksdak waar je dagelijks over loopt en een onbenut dak”, pikt Yves Rosier van Tectum Group in.

BossCover XL-daktegels, gemaakt van gerecycleerd EPDM

De eerste problemen die zich kunnen voordoen, zijn verstoppingen als gevolg van gevallen bladeren en takken. “Ze hopen samen ter plaatse van de afvoeren en verhinderen zo de vlotte afvoer van regen- of smeltwater. Bij het vrijmaken van de verstoppingen, kan dit leiden tot een grote waterdruk op de afvoerbuis, waardoor die kan losspringen. Een ander fenomeen is het membraan dat na verloop van tijd krimpt. Hierdoor wordt de baan korter en beginnen de kopse naden in te snoeren. Na verloop van tijd kan er ook blaasvorming ontstaan in de goten. Kitvoegen vragen extra aandacht omdat deze geregeld moeten vernieuwd worden. Verder kan een verticale waterdichting loskomen en gaan doorhangen. Op die plaatsen kan water zich een weg banen tussen de tweelaagse dakdichting of tussen de waterdichting en het dampscherm. Tot slot is er ook nog traditionele beschadiging op paden naar dakinstallaties, zoals scheuren of perforaties”, vertelt Roger Vandeweyer. Dit laatste kan makkelijk verholpen worden door het plaatsen van daktegels. (zie foto boven)

Gevolgschade beperken

Om te vermijden dat dergelijke gebreken voor grote problemen zorgen, is het raadzaam het dak frequent te inspecteren. Dat is de essentie van een periodiek onderhoud van een plat dak. “Hoeveel te sneller een gebrek wordt opgemerkt, des te kleiner de gevolgschade blijft. En dat kan wanneer je minstens tweemaal per jaar het dak inspecteert,” licht Yves Rosier toe. Daarnaast wordt het risico op ongevallen ook beperkt door losliggend afval te verwijderen of losliggende dekstenen tijdig te herstellen.

“Het gaat om meer dan het vermijden van de grote problemen”, vervolgt Eddy Mahieu. “Tegenwoordig zie je almaar vaker witte of reflecterende afdichting op platte daken. Om effectief te zijn, vraagt die een periodieke reiniging. Hetzelfde geldt wanneer het regenwater wordt gerecupereerd. Met een onderhoud vermijd je dat de filters en regenwaterput te snel vervuild geraken. Een recente en noodzakelijke evolutie is de recyclage of het circulaire hergebruik van de dakdichting. Om die kansen op het einde van de levensduur gaaf te houden, is een geregeld onderhoud en reiniging van het dak van groot belang. Sommige fabrikanten garanderen pas de terugname van hun dakdichting wanneer de eigenaar kan aantonen dat het dak periodiek onderhouden werd. Het meest duurzame plat dak is overigens dat met de langste levensduur. Daartoe is onderhoud cruciaal.”

Het meest duurzame plat dak is een dak met de langste levensduur.

De TV280 adviseert tweemaal per jaar het dak te reinigen en één keer per jaar een visuele inspectie na zo’n reinigingsbeurt. “Al vraagt dat ook een beetje gezond verstand. De ligging van het gebouw (bosrijke omgeving), de leeftijd en staat van het dak kunnen al eens om een intensievere aanpak vragen”, oppert Roger Vandeweyer.

Het afdichtingstype speelt ook een rol volgens Eddy Mahieu: “Een dakafdichting met leischilfers of granulaten vraagt wat meer aandacht tijdens het eerste levensjaar. De leischilfers of granulaten worden bij fabricatie in overmaat aangebracht, kunnen loskomen en drijven of waaien dan naar de afvoerpunten. Daarnaast is het ook aan te raden om na extreme weersomstandigheden, zoals een voor- of najaarsstorm, de toestand van het dak of de ballastlagen te controleren”

Na extreme weersomstandigheden is het raadzaam om de toestand van het dak te controleren.

Zo’n inspectie en onderhoud gebeuren in de regel fysiek. Soms kunnen geavanceerde technologieën wel helpen om lekken op te sporen. Denk dan aan een thermografie of het inbouwen van sensoren om lekken heel snel te detecteren of een te hoge sneeuwbelasting te signaleren.

Vandaag benutten we onze platte daken almaar meer als extra buitenruimte, zoals een groendak of dakterras. “De keerzijde hiervan is dat de dakdichting niet meer gemakkelijk bereikbaar is voor onderhoud. In dergelijke gevallen vertrekken we van de plannen om de plaatsen waar de waterafvoer zit te detecteren. Die zijn bij dergelijke daken nog belangrijker om goed te inspecteren. In het beste geval zijn die punten nog bereikbaar voor inspectie.

Onderhoudsplicht?

Laat ons eerlijk zijn, weinig gebouweigenaars of gebouwbeheerders trekken tweemaal per jaar het dak op om het te inspecteren. Nochtans word je als goede huisvader wel verondersteld die taak op te nemen of die taak via een onderhoudscontract toe te vertrouwen aan een partner. Anders kan dat zich tegen je keren. "Een aannemer moet standaard 10 jaar garantie bieden op de uitgevoerde werken. Maar wanneer hij kan aantonen dat een probleem met de dakdichting te wijten is aan een gebrekkig onderhoud, dan heeft de aannemer juridisch wel een grond om zich te onttrekken van zijn verplichtingen binnen de 10-jarige aansprakelijkheid. Ook de verzekering kan in dergelijke gevallen de geldkraan dichtdraaien."

Wie wel een onderhoudscontract heeft, doet er goed aan de onderhoudspartner te informeren over eventuele afwijkingen die hij binnen vaststelt, bijvoorbeeld vochtplekken na een fikse regenbui.

Hoe verloopt een periodiek onderhoud?

 Een constante en ook eerste stap tijdens een onderhoudsbeurt is een controle van de dakafvoeren om een vlotte doorgang van regen- en smeltwater te verzekeren. Dat is niet alleen van belang in de herfst. In het voorjaar zijn er de stuifmeelvormers die van alles laten vallen. Daarnaast worden detailleringen zoals naden visueel nagekeken. Het gaat dan specifiek om de aansluiting van het dakrandprofiel, kabeldoorvoeren, leidingen, verschoven ballastlagen, ...

Een doorsnee onderhoud gebeurt door een team van arbeiders, uitgerust met borstels, scheppen, aftrekkers, … om alle mogelijke vervuiling te kunnen verwijderen en een technische inspectie uit te voeren. Op verzoek is ook een meer doorgedreven technische controle mogelijk. Daarbij worden alle aansluitingsdetails geïnspecteerd, vertrekkende van de TV280 en de TV244 als leidraad.

Contacteer onze collega's van Tectum Roofcomfort op +32 2 253 11 53 of info@tectumroofcomfort.be en vraag uw periodiek dakonderhoud aan.

Lees hier waarom Tarkett in Dendermonde al 5 jaar kiest voor periodiek dakonderhoud.

Nieuws
>
Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak

Het dak is de vijfde gevel van een gebouw. Het beschermt de gebruikers en inboedel van het pand tegen de weersinvloeden en ander onheil van buitenaf. Wie investeert in een plat dak verwacht voor lange tijd gemoedsrust. Dat laat je best niet alleen afhangen van een goede materiaalkeuze en een kwalitatieve uitvoering. Een periodiek onderhoud is van belang zodat het bouwwerk gedurende zijn volledige levensduur al zijn voorziene functies kan blijven vervullen. Bovendien biedt het de garantie op een langere levensduur van de dakdichting.

Bekijk ook deze referentie over dakonderhoud.
Download onze white paper met 6 tips voor een plat dak in topconditie.

Er zijn enkele factoren die de levensduur van een plat dak gunstig beïnvloeden. “Alles begint bij een doordacht ontwerp, de keuze voor kwalitatieve materialen en een kwalitatieve uitvoering. Aandacht voor de detaillering in het ontwerp helpt problemen voorkomen. Vermijd bijvoorbeeld details in goten. Ontwerp ook onderhoudsvriendelijk zodat het dak veilig betreden kan worden en het onderhoud op een veilige manier kan gebeuren. Plaats bijvoorbeeld geen PV-panelen tot aan de dakranden. Lees meer over veiligheid op het dak in het blogartikel over valbeveiliging.

Op vlak van materiaalkeuze is het in de platte dakensector gebruikelijk te kiezen voor materialen met een gebruiksgeschiktheidsattest (ATG). Dit geeft je de zekerheid dat het materiaal door externe partijen getest en goedgekeurd is voor de beoogde toepassing. De correcte dakopbouw staat beschreven in de Technische Voorlichting 280. De detailleringen moeten van bij de opvatting goed worden uitgedacht om improvisaties op de bouwplaats te vermijden (zie TV 244). Wanneer de uitvoering nadien met zorg wordt uitgevoerd, hierbij vormen de naadverbindingen een belangrijk aandachtspunt, dan heb je een goed vertrekpunt voor een lange levensduur“, stelt Eddy Mahieu, afdelingshoofd technisch advies en animator van het TC Dichtingswerken bij Buildwise.

Verstopte dakafvoer

Vervuiling en ouderdomsverschijnselen

Eenmaal geplaatst, worden de materialen blootgesteld aan de omgevingsfactoren: Uv-straling, temperatuurverschillen, de impact van vocht, ijs, vervuiling. Het ene materiaal is daar al gevoeliger aan dan het andere. “De oudere PVC-daken zijn daar een goed voorbeeld van. Na verloop van tijd treden de weekmakers uit het materiaal. Hierdoor ontstaat er krimp in de afdichtingsbanen en komt er zoveel spankracht op de delen waar geen grindballast is - zoals de opkanten - waardoor de PVC-afdichting zich kan lostrekken van de muur en/of de waterafvoer en uit de afvoerleidingen worden getrokken. Dit zijn de kwetsbare delen die tijdens het onderhoud extra aandacht verdienen bij de oudere PVC-daken," vertelt Roger Vandeweyer bij Tectum Roofcomfort.

Afvoeren en muuraansluitingen zijn kwetsbare delen die extra aandacht verdienen tijdens het onderhoud.

“Elk materiaal heeft zijn specifieke levensduur. Een product dat op papier een minder lange levensduur heeft, zal ook sneller slijtage vertonen. Dat is een aandachtspunt bij de keuze tijdens de ontwerpfase. In functie van de dakopbouw en het gebruik zijn er bepaalde risico’s. Er is een verschil tussen een gebruiksdak waar je dagelijks over loopt en een onbenut dak”, pikt Yves Rosier van Tectum Group in.

BossCover XL-daktegels, gemaakt van gerecycleerd EPDM

De eerste problemen die zich kunnen voordoen, zijn verstoppingen als gevolg van gevallen bladeren en takken. “Ze hopen samen ter plaatse van de afvoeren en verhinderen zo de vlotte afvoer van regen- of smeltwater. Bij het vrijmaken van de verstoppingen, kan dit leiden tot een grote waterdruk op de afvoerbuis, waardoor die kan losspringen. Een ander fenomeen is het membraan dat na verloop van tijd krimpt. Hierdoor wordt de baan korter en beginnen de kopse naden in te snoeren. Na verloop van tijd kan er ook blaasvorming ontstaan in de goten. Kitvoegen vragen extra aandacht omdat deze geregeld moeten vernieuwd worden. Verder kan een verticale waterdichting loskomen en gaan doorhangen. Op die plaatsen kan water zich een weg banen tussen de tweelaagse dakdichting of tussen de waterdichting en het dampscherm. Tot slot is er ook nog traditionele beschadiging op paden naar dakinstallaties, zoals scheuren of perforaties”, vertelt Roger Vandeweyer. Dit laatste kan makkelijk verholpen worden door het plaatsen van daktegels. (zie foto boven)

Quote icon in green

De essentie van periodiek onderhoud van een plat dak, is vermijden dat kleine gebreken voor grote problemen zorgen.

Roger Vandeweyer
Business Unit Manager Tectum Roofcomfort

Tectum Group nieuws en inzichten

Arrow icon to the right in blue
Expertise
April 30, 2024

Het groendak als luchtverbeteraar

Read more

Expertise
April 30, 2024

De rol van VME’s in de transitie naar duurzaamheid

Read more

Expertise
April 30, 2024

Dak- en gevelrenovatie: Een gezonde woning in een gezonde bouwschil

Read more

Expertise
April 30, 2024

Renolution premies lopen op tot 90% van de renovatiekost

Overdreven of noodzakelijk?

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Een blik achter de schermen bij de opleiding dakwerker

Read more

Nieuws
April 30, 2024

BossCover EPDM bevestigd kwaliteit

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group genomineerd voor Innovatie Award 2023

Read more

Expertise
April 30, 2024

Klimaatdak tilt plat dak naar veelzijdige hoogte

Read more

Verhalen
April 30, 2024

30 jaar dienst voor Wasiel Szlapak

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Nieuwe werkomgeving voor de collega’s van SIX by Tectum

Read more

Expertise
April 30, 2024

Werken op hoogte: collectieve vs persoonlijke beveiliging

Read more

Nieuws
April 30, 2024

CPE Nederland verstevigt marktpositie met overname Altena Dakspecialiteiten

Read more

Expertise
April 30, 2024

Periodiek onderhoud garandeert langere levensduur van plat dak

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group recycleert EPDM-snijresten en maakt er daktegels van

Read more

Expertise
April 30, 2024

Worden permanente balustrades de nieuwe standaard in valbeveiliging?

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Milieuvriendelijke waterkoelers voor Tectum Group

Read more

Expertise
April 30, 2024

Stielkennis als handelsmerk voor ambachtelijk dakwerk

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group neemt dakdekker DSB over

Read more

Expertise
April 30, 2024

Aluminium maatwerkbalustrades imiteren staallook

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Tectummer Bert Herssens

Read more

Verhalen
April 30, 2024

Tectummer Kingsley Madu

Read more

Events
April 30, 2024

Grote belangstelling voor debat over circulaire platte daken.

Bijna 40% van de wereldwijde CO²-uitstoot wordt uitgestoten door de bouwsector. Hoog tijd om het roer om te gooien. Met een debat over circulariteit en circulaire platte daken draagt Tectum Group zijn steentje hieraan bij. Herbekijk het volledige debat.

Read more

Expertise
April 30, 2024

Mechanische bevestiging is de toekomst van geventileerde gevelbekleding

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group realiseert wereldprimeur met het eerste circulaire plat dak

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group leidt dakdekkers helemaal zelf op

SERV-rapport bevestigt wat we al wisten

Read more

Expertise
April 30, 2024

PIR-isolatie niet geschikt voor intensief groendak

Read more

Expertise
April 30, 2024

Hoe doordacht water bufferen op een blauw dak?

Read more

Nieuws
April 30, 2024

Tectum Group verwelkomt SIX Dak & Gevel

Read more