Project

Hiberniaschool

Platte daken
Groendaken

De stad Antwerpen ondersteunde het innovatietraject in 2019, waarbij de Hiberniaschool werd geselecteerd als een van de vier voorbeeldprojecten voor klimaatrobuuste daken in de stad. Tijdens het traject werden plannen opgesteld, waarbij de directrice, een ouder, een leerkracht architectuurgeschiedenis en 19 leerlingen van de twaalfde klas betrokken waren. Samen klommen ze het dak op om hun ideeën en ontwerpen te delen, geïnspireerd door de Hibernia-filosofie van ecologie, duurzaamheid, en verbinding met de natuur.

Een multifunctioneel dak

De renovatie richtte zich niet alleen op het dichten van lekken, maar ook op het aanpakken van isolatieproblemen en het creëren van groenere, ecologische, en duurzame daktuinen. Leerlingen en ouders waren nauw betrokken bij het ontwerp, waarbij de wens was om de daken te transformeren tot 'natuurdakspeelplaatsen'. Inzichten uit workshops resulteerden in innovatieve oplossingen, zoals beloopbare roosters met schaduwbeplanting, geïntegreerde wateropvang in zitbanken, en de combinatie van actieve elementen zoals moestuinen en groen. Het streven was om de daken aangenaam beloopbaar te houden, student-proof en met aandacht voor esthetiek.

Een toekomstig project in het verschiet?
Laten we samen bouwen

In 2018 besloot de Hiberniaschool in het centrum van Antwerpen om de dakspeelplaatsen te renoveren, maar met een unieke twist. Samen met de stad Antwerpen en de Tectum Group werd gekozen voor een klimaatrobuuste aanpak, rekening houdend met de veranderende klimatologische omstandigheden. De ambitie was niet alleen het dak waterdicht te maken, maar ook te transformeren tot groene oases die slim omgaan met hemelwater, biodiversiteit bevorderen en bescherming bieden tegen hittestress en windoverlast.

Projectfiche
Locatie
Antwerpen
Bouwperiode
2018
Diensten
Platte daken
Groendaken
Oppervlakte dak
Categorieën
Publiek
Bouwheer
Hiberniaschool
Hoofd aannemer
Tectum Constructors
Architect
Stabiliteit

De stad Antwerpen ondersteunde het innovatietraject in 2019, waarbij de Hiberniaschool werd geselecteerd als een van de vier voorbeeldprojecten voor klimaatrobuuste daken in de stad. Tijdens het traject werden plannen opgesteld, waarbij de directrice, een ouder, een leerkracht architectuurgeschiedenis en 19 leerlingen van de twaalfde klas betrokken waren. Samen klommen ze het dak op om hun ideeën en ontwerpen te delen, geïnspireerd door de Hibernia-filosofie van ecologie, duurzaamheid, en verbinding met de natuur.

Een multifunctioneel dak

De renovatie richtte zich niet alleen op het dichten van lekken, maar ook op het aanpakken van isolatieproblemen en het creëren van groenere, ecologische, en duurzame daktuinen. Leerlingen en ouders waren nauw betrokken bij het ontwerp, waarbij de wens was om de daken te transformeren tot 'natuurdakspeelplaatsen'. Inzichten uit workshops resulteerden in innovatieve oplossingen, zoals beloopbare roosters met schaduwbeplanting, geïntegreerde wateropvang in zitbanken, en de combinatie van actieve elementen zoals moestuinen en groen. Het streven was om de daken aangenaam beloopbaar te houden, student-proof en met aandacht voor esthetiek.

Dynamisch blauw dak

De Hiberniaschool, bekend om zijn participatiecultuur, betrok ouders en leerlingen actief bij de bouw, aanplanting, en onderhoud van de daktuinen. Het project ging verder dan een simpele renovatie, en met de hulp van Tectum Group en de stad Antwerpen werd de visie op klimaatrobuuste daken werkelijkheid, waarbij groen, duurzaamheid, en participatie centraal stonden. Uiteindelijk werd er gekozen voor een dynamisch blauw dak en een semi-intensieve daktuin. Dynamisch betekent dat het water met behulp van een slim sturingssysteem het water loost op basis van weersvoorspellingen. Dit zorgt voor een maximale opslagcapaciteit. Dit project werd verwezenlijkt in samenwerking met Ecoworks.

Ben je ook voorstander van klimaatrobuuste daken? Onderteken het klimaatdak-protocol hier.

No items found.
Een toekomstig project in het verschiet?
Laten we samen bouwen

In 2018 besloot de Hiberniaschool in het centrum van Antwerpen om de dakspeelplaatsen te renoveren, maar met een unieke twist. Samen met de stad Antwerpen en de Tectum Group werd gekozen voor een klimaatrobuuste aanpak, rekening houdend met de veranderende klimatologische omstandigheden. De ambitie was niet alleen het dak waterdicht te maken, maar ook te transformeren tot groene oases die slim omgaan met hemelwater, biodiversiteit bevorderen en bescherming bieden tegen hittestress en windoverlast.

Een toekomstig project in het verschiet?
Laten we samen bouwen

Ontdek meer projecten

No items found.