Elke werkgever moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur staat de werkgever bij voor het toepassen van de maatregelen over veiligheid en welzijn. Hij heeft een adviserende functie en voert zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid uit. We hadden een gesprek met preventieadviseurs Koen Boelanders en Erkan Agbaba over hoe ze preventie aanpakken binnen Tectum Group.  

Klik hier om de video te bekijken.

 

Frequentiegraad en ernstgraad

Hoe proberen jullie de arbeidsongevallencijfers te doen dalen?

Erkan: "Onze ambitie is om tot de koplopers in onze sector te behoren en dus moeten we stappen zetten! We nemen allerlei initiatieven zoals werkplekinspecties, toolboxmeetings en veiligheidsoverlegmomenten om een dialoog op te starten tussen onze medewerkers en de werkgever. De effecten hiervan meten we aan de hand van enkele KPI’s.

Werkplekinspecties 

Koen: "Met een werkplekinspectie kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen, interne Tectum-regels en wet- en regelgeving. Hiermee kunnen onveilige situaties in een vroegtijdig stadium worden opgespoord en kunnen maatregelen worden getroffen om het risico op incidenten te beperken.  Ze worden uitgevoerd door de preventieadviseurs, projectleiders en Business Unit Managers. 

Bij Tectum Group gebruiken we de VARIO Mobile applicatie om de resultaten tijdens een werfplekinspectie te registreren. Daardoor gebeuren de inspecties niet alleen beter, maar we kunnen er ook méér doen." 

Erkan: "Vanaf dit jaar zijn we trouwens gestart met de Business-versie van Vario waardoor we straks ook veel meer inzicht kunnen krijgen in onze data." 

 

Toolboxmeetings en veiligheidsoverlegmomenten

Erkan legt uit: "Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een bepaald veiligheidsonderwerp. Het doel van een Toolboxmeeting is om de veiligheid te bevorderen en is bestemd voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en eventuele derden. De direct leidinggevende geeft meestal de Toolboxmeeting. Hij/zij is immers de eerst verantwoordelijke voor de veiligheid en gezondheid van zijn/haar medewerkers. Bij een Toolboxmeeting komen er meestal één of twee onderwerpen aan bod die kunnen heel uiteenlopend zijn."  

"Tectum Group hanteert het principe dat ieder uitvoerend personeelslid minimaal tien keer per jaar bereikt wordt." Koen merkt op: "Toolboxmeetings worden vaak 's ochtends of na een harde werkdag georganiseerd waardoor de aandacht van de werknemers niet optimaal is." 

Erkan vervolgt: "Daarom hebben we het Veiligheidsoverlegmoment in het leven geroepen. Een moment waarop we net iets dieper en uitgebreider op een onderwerp kunnen ingaan. Het Veiligheidsoverlegmoment verloopt in een gemoedelijke sfeer, is interactief en nooit prekend. We komen 4 keer per jaar samen met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen en “animatoren”. 

Het is kleinschalig en start steeds rond 13.00 uur in het magazijn van de vestiging. Ook andere collega's kunnen het Veiligheidsoverlegmoment gebruiken als een platform om onze dakwerkers te bereiken."

 

Conclusie

Door het nemen van al deze maatregelen is onze preventiedienst erin geslaagd om tijdens de eerste helft van 2022 een zeer mooi resultaat te behalen. De Ernstgraadcijfers van onze dakwerkers waren maar liefst tien keer lager dan de te verwachten sectorgemiddelden. Een uitzonderlijk goed resultaat en een mooie beloning voor het harde werk van onze preventiedienst. 

Wist je dat...

...Tectum Roofcomfort onlangs een VCA**-certificaat behaalde? Het is hiermee de laatste business unit binnen onze uitvoerende tak die dit certificaat behaalde. Proficiat! 
 
VCA staat voor VGM (Veiligheid gezondheid en milieu) Checklist Aannemers en is een bewijs dat de werken zo worden uitgevoerd dat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden.