Isolatienorm 2020 is een norm die gebouweigenaars verplicht om stappen te ondernemen om hun dak te isoleren. Vanaf 2020 moeten alle daken, van zowel woningen als huurwoningen, dakisolatie hebben. Lees meer over:

Boetes en straffen

Bij het ontbreken van dakisolatie treedt de Vlaamse Regering streng op. Indien het gebouw niet voldoet aan de isolatienorm kan de woning of het appartement ongeschikt verklaard worden na een woningonderzoek door een woningcontroleur. Het verhuren of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is bovendien strafbaar. De verhuurder krijgt hiervoor een geldboete en/of gevangenisstraf.

Verplichte isolatiewaarde

De minimum isolatiewaarde voor het dak is een R-waarde van 0,75m²K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm. Het isolatiemateriaal moet een lambdawaarde hebben van minstens 0,10W/mK. Dit geldt voor:

  • daken groter dan 2m²
  • daken die voor 2006 zijn aangesloten op het electriciteitsnet

De Vlaamse dakisolatienorm voorziet, in zijn huidige vorm, verder geen mogelijkheden tot afwijkingen of vrijstellingen van de dakisolatieeis. Tectum Group helpt u om deze minimumnormen vlot te behalen. 

Voldoet mijn dak aan de norm?

Door middel van een dakaudit maken wij een gedetailleerd verslag op van wat aanwezig is en welke stappen u dient te ondernemen zodat uw dak voldoet aan de isolatienorm. Laat uw gegevens hier achter en wij onderzoeken samen met u of uw gebouw voldoet aan de minimum isolatienorm.

Ik heb onvoldoende isolatie. Wat nu?

Er zijn in Vlaanderen nog veel daken die geïsoleerd moeten worden. Wacht niet met een voorstel tot een algemene vergadering. De kosten zullen namelijk stijgen naarmate de 2020 deadline nadert. Laat uw gegevens achter en we laten u zo snel mogelijk weten hoe en wanneer we samen dit probleem zullen aanpakken.