Elk groendak in Vlaanderen met een oppervlakte van meer dan 40 m² moet sinds 29 september 2016 minstens 35 liter water per m² bufferen. De buffering kan in de drainagelaag, de substraatlaag, een bijkomende waterbufferende laag of een combinatie hiervan.  Het buffervolume kan per gemeente bovendien verstrengd worden.

Subsidies groendaken 

Zowel particulieren als bedrijven komen in aanmerking voor een subsidie als uw groendak voldoet aan de technische eisen. U kan dit in rekening brengen bij de dimensionering van de regenwaterput en bij het berekenen van het te infiltreren volume in de bodem. U neemt hiervoor best contact op met de milieudienst van uw stad of gemeente.

Toekomst 

Het afvoeren van overtollig (regen)water zal in de toekomst alsmaar belangrijker worden. De Vlaamse Overheid maakte onderstaande oplijsting van wat u met uw regenwater kan doen, in volgorde van prioriteit:

  1. opvang en hergebruik
  2. infiltratie in eigen terrein 
  3. buffering, met vertraagde afvoer 
  4. lozing in hemelwaterstelsel 
  5. lozing in gemengde riolering

Wij zijn op de hoogte van de technische eisen van groendaken en helpen u graag verder.