Sinds het voorjaar van 2016 organiseren we tweemaandelijks een kennisplatform waar onze projectleiders van de verschillende vestigingen elkaar ontmoeten. Hier reiken we interactieve opleidingen op maat van onze projectleiders aan en stimuleren we onderlinge kennisoverdracht.
Als kick-off voor het kennisplatform organiseerden we op 21 en 22 april 2016 een incentive in Zepperen. Eén van de activiteiten tijdens deze tweedaagse was schapen drijven, een activiteit die bij iedereen in de smaak viel. Na een indrukwekkende demonstratie, gingen de projectleiders zelf de uitdaging aan om een kudde schapen op diverse wijzen aan te sturen.

Naast het fun aspect, was aan deze activiteit ook een dieperliggende metafoor verbonden. Het gedrag dat de groep deelnemers oproept bij de schapen is namelijk een metafoor voor thema’s als leiderschap, manier van communiceren en samenwerken.

Waarom gaat bij de ene groep de kudde schapen ‘zomaar’ in het hok en waarom vliegen de schapen ons om de oren bij de volgende groep? Alles heeft uiteindelijk te maken met de invloed die wij uit oefenen met ons gedrag.