5 pijlers waarop onze eigen universiteit is gebouwd

1. Sterk geloof in potentieel, talenten en competenties

Het uitgangspunt is dat we geloven in elke medewerker, we geloven dat elke medewerker talenten heeft en deze kan versterken. Door aan de slag te gaan met deze talenten kunnen mensen excelleren, zichzelf overstijgen. We focussen niet op de zwakke punten maar op de sterke ; deze verder ontwikkelen geeft energie en zorgt voor gemotiveerde medewerkers. Echter het is belangrijk dat medewerkers voor taken waarin zij minder goed zijn, een Olympisch minimum behalen. Toch  geeft Tectum University niet  opleiding na opleiding om van een zwakte een sterkte te maken. Liever gaan we aan de slag met hun talenten. 

2. Kwaliteitsvolle opleidingen op maat 

Tectum University zal kwaliteitsvolle opleidingen op maat aanbieden. Dit wil zeggen dat we per groep een aantal collectieve opleidingen zullen voorzien. Daarnaast wordt aan de hand van een talentenanalyse en op vraag van onze medewerkers een aantal individuele opleidingstrajecten voorzien. Deze opleidingen kunnen zowel door externe partners worden gegeven als door medewerkers van Tectum Group, afhankelijk van waar de expertise ligt.

3. Veilige omgeving

Een leeromgeving moet per definitie veilig, niet bedreigend zijn. Een bedreigende omgeving kan ontstaan wanneer er gevolgen gekoppeld worden aan de opleiding. Een open, veilige omgeving creëert een stimulerende sfeer waar onze medewerkers zich comfortabel voelen om allerlei vragen te stellen en zo hun groei te bevorderen.

4. Duurzame samenwerking

Met een duurzame samenwerking wil Tectum University de motivatie en betrokkenheid van onze medewerkers verhogen door hun persoonlijke groei te stimuleren. Hierdoor werken we aan een lange termijn relatie en bouwen we aan duurzame relaties. 

5. Ontwikkeling, groei en respect

Ontwikkeling, groei, zelfontplooiing van medewerkers is het primaire doel van opleidingen. Hieruit vloeit collateral benefit zoals de generatie van instroom en het verhogen van de retentie in de organisatie. Dit vindt plaats in een omgeving waar er respect is voor de organisatie, de persoon, de lesgever en voor het groeiproces .